Dansk baptisme og tysk nazisme

Denne åbne skitse er en invitation til at skrive med på et kapitel af danske baptisters historie, der ikke tidligere er blevet beskrevet. Min fremstilling er netbaseret, fordi jeg véd, at der endnu er meget materiale, som vi mangler at få anvendt, inden vi har et optimalt afsluttet kapitel om dansk baptisthistorie i perioden 1930-1950. Derfor er mit største ønske, at du læser med – og at du tager kontakt til mig, hvis du kender andre historier om emnet eller måske endda ligger inde med breve, dagbøger, erindringer eller andet om danske baptisters engagement under 2. verdenskrig.

Tølløse, den 5. maj 2020. Bent Hylleberg.

Læs mere: Indledning

Danske baptister før, under og efter krigen i tre kapitler

Formålet med første del af historien om danske baptister og den tyske nazisme – i det følgende kaldet ’rammefortællingen’ – er at undersøge, hvordan Baptistsamfundets daværende ledelse forholdt sig til og informerede menighederne om nazismen. Beskrivelsen, der dækker perioden 1930-1950, er disponeret i tre perioder.

Læs mere …

Profiler af udvalgte menigheder under krigen

Ser vi ud over det danske landskab, prægede baptisterne det kirkelige arbejde forskelligt i landets geografiske områder. Traditionelt blev landet inddelt i syv distrikter, som denne fremstilling også vil følge.

Læs mere …

Biografiske skitser af baptisters holdninger til nazismen

I dette afsnit findes en række biografiske skitser af baptister, der på den ene eller anden måde gjorde sig bemærket i krigens tid i forhold til tyskerne. Portrætterne er primært valgt på grund af det kildemateriale, der har været til rådighed. Den ’gode historie’ har dog også været en primær drivkraft.

Læs mere …

Bent Hylleberg fortæller om projektet.

Der er flere veje at gå, når det gælder om at pege på konklusioner, der kan opsummere denne fremstilling om den danske baptismes forhold til den tyske nazisme. Til ’baptismen’ hører der en række træk, der tilsammen tegner et idealbillede af denne trosretning. På den baggrund er det naturligt at spørge: Levede lederne og menighederne op til deres egne idealer? Til idealet hører der i denne sammenhæng tre træk ved baptismen, der bør iagttages: Frihedsidealet, menneskesynet og kirkesynet.

Læs mere: Konklusion, metode, tak, litteratur