Dansk baptisme og tysk nazisme – danske baptisters historie 1930-1950

DANSK BAPTISME OG TYSK NAZISME er en fortælling om, hvordan livet formede sig under 2. verdenskrig for danskere, der tilhørte landets største frikirke, og om hvordan baptisterne forholdt sig til nazismen – både som ideologi og som besættelsesmagt. Bogen handler både om kirkeliv og om den teologiske tænkning, der prægede arbejdet.
Dansk baptisme og tyske nazisme – danske baptisters historie 1930-1950. Af Bent Hylleberg. Udgivet af Baptistkirken i Danmark og Forlaget Apophasis. 650 sider. Isbn 978-87-93955-01-1.
Om FORFATTEREN

Bent Hylleberg (årgang 1946) er cand. theol., uddannet ved Baptistkirkens Teologiske Seminarium (1969) og på Århus Universitet (1977). Han har været præst i Århus (1969-1985), rektor ved Baptistkirkens præsteuddannelse i Tølløse og studieleder på Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi, SALT-dk (1985-2009).

Om BOGEN

Bogen handler om danske baptister og deres holdninger til nazismen gennem to årtier. Det er første gang, der foreligger en samlet fortælling om livet under 2. Verdenskrig, hvor baptisternes kristentro og livssyn bliver sat på prøve af nazismen. I bogen fremlægger jeg tre indgange til emnet.

For det første møder du en sammenhængende historisk skitse af perioden 1930-1950. Her tager jeg afsæt i det, som danske baptister skrev om nazismen i 1930’erne. Derpå følger et afsnit om menighedslivet under krigen i 1940-1945, hvor det trykte kildemateriale blev underlagt tysk censur. Denne del rundes af med historien om baptisternes indsats i årene 1945-1950, da verden igen åbnede sig, freden skulle sikres og Europa genopbygges.

For det andet kan du læse ti menighedsprofiler, hvor jeg dykker ned i menighedernes historie under krigen. Her bliver livet konkret i omgangen med tyske soldater, der ville deltage i gudstjenesterne, mens værnemagten forsøgte at beslaglægge kirkerne til militære formål. Ledelsen vejledte menighederne bl.a. via hemmelige skrivelser – og alligevel møder vi flere menigheder, hvor modstandsfolk og nazister levede side om side.

I bogen bringer jeg for det tredje femten biografiske skitser af baptister, der vurderede nazismen på forskellig vis. Nogle biografier bygger på hidtil ukendte breve og dagbøger i privat eje. Biografierne handler fx om modige modstandsfolk, politibetjente i KZ-lejre, en værnemager, en flygtende jødekristen i robåd over Øresund og en kvinde, der blev tysk gift. De fik hver deres erfaring med tyskerne. To af biografierne ender tragisk med døden i tyskernes vold.

Bogen afrundes med nogle konklusioner om sammenstødet mellem de idealer, der blev tegnet af Baptistkirkens ledere, og det hverdagsliv, der blev levet i menighederne. Bogen bygger primært på litteratur, der er skrevet i samtiden. Hertil kommer senere erindringer, der vurderes på baggrund af de primære kilder. Læs med for at lære af fortiden, blive engageret i nutiden og få fantasi til at være kirke i fremtiden – eller af anden interesse.

Bogen kan købes for 300 kr. + 50 kr. i forsendelse i Danmark

Bogen bestilles på info@baptistkirken.dk

Ved bestillingen betales der med MobilePay på 90519 eller på konto: 3201 3201182417 mærket ’Historiebog’.

Når bogen er bestilt og betalingen er registreret, vil den blive ekspederet hurtigst muligt. Angiv venligst postadresse og telefonnr. i mailen, når du bestiller bogen.

Bogen kan også afhentes – efter aftale – på disse tre adresser

På Baptistkirkens Sekretariat, Lærdalsgade 7, st.tv., 2300 København S. Kontakt sekretær Gitte Elleby på telefon 22 99 04 24 eller på gitte@baptistkirken.dk

Hos regnskabsfører Ulla Holm, Riihimækivej 6, 9200 Aalborg SV. Kontakt Ulla Holm på telefon 22 99 64 83 eller på ulla@baptistkirken.dk

Hos Bent Hylleberg, Peder Oxesvej 3, 4340 Tølløse. Kontakt forfatteren på telefon 59 18 51 95 eller på benthylleberg@outlook.dk. Mobil 51701890

Ved afhentningen betales bogen enten med MobilePay eller kontant.

Hør FORFATTEREN

En foreløbig udgave af bogen blev offentliggjort den 5. maj 2020 på denne hjemmeside. Bogen er blevet suppleret med mange nye afsnit. Sidste år blev den web-baserede fremstilling ledsaget af et interview med mig. Det kan fortsat ses her – og invitationen til at henvende sig til mig med mere kildemateriale står stadig ved magt.