Profiler af udvalgte menigheder under krigen

På dette Danmarkskort fra 1942 forsøgte Aage Wenzzel at vise, hvor i landet baptistmenighederne var placeret. Der var tale om fire centre, nemlig i Vendsyssel, på Midtsjælland, i København og på Bornholm. Når baptisterne drøftede deres samlede missionsindsats, inddelte de landets 35 menigheder i syv distrikter. Vi vil følge denne opdeling og begynder i Nordvendsyssel. Foto fra JUL 1942.

Ser vi ud over det danske landskab, prægede baptisterne det kirkelige arbejde forskelligt i landets geografiske områder. Traditionelt blev landet inddelt i syv distrikter, som denne fremstilling også vil følge. For hvert geografisk område vil alle menighederne blive beskrevet kort i indledningen. Om de optræder blandt ’profil-menighederne’ beror på, hvilke arkiver der findes lokalt, og om det har været muligt at finde medarbejdere, der ville deltage som informanter og sparringspartnere. Hvad arkiver angår, har nogle menigheder afleveret deres historiske materiale til Baptistkirkens arkiv, der siden 2016 har befundet sig på Rigsarkivet; andre har valgt at opbevare arkivalierne lokalt. Hvor der blev fundet materiale fra de enkelte menigheder til en interessant historie fra besættelsens tid, men ikke materiale nok til en ’menighedsprofil’, bringes det i indledningen til de nævnte distrikter. De ti navngivne menighedsprofiler repræsenterer seks af de syv geografiske områder. Tilsammen skulle de korte historier fra de fleste af menighederne sammen med de ti ’menighedsprofiler’ give et godt indblik i danske baptisters omgang med besættelsesmagten. Kilderne til den enkelte menighed er mange og forskelligartede, hvorfor de anføres under hver menighed. Det sikrer overblikket.

Nordvendsyssel

Menighederne
Sæby

Limfjordsområdet

Menighederne
Thylands menighed
Nørresundby
Aalborg og Østhimmerland

Midt- og Sydjylland

Menighederne

Fyn og Langeland

Menighederne
Odense

Sjælland og Lolland-Falster

Menighederne
Midtsjælland
Tølløse

København

Menighederne
Kristuskirken
Købnerkirken

Bornholms baptistmenighed

Menigheden