Tak for teamwork

Uden et solidt teamwork havde det ikke været muligt at gennemføre denne undersøgelse. Min tak skal først rettes til dem, der i menighederne har været mine informanter. I har læst protokoller, fundet arkivalier, peget på lokale aviser og ikke mindst på lokale baptister, der havde kendskab til 2. Verdenskrig. Når kontakt til de sidstnævnte blev etableret fra min side, blev der næsten altid skabt et kvalificeret samspil. Det satte mig i stand til at finde mange private arkivalier, som jeg takker for at have fået adgang til. Til informanterne hørte også flere kollegaer blandt præsterne. Tak til jer alle! Jeres navne skulle være nævnt under menighedsprofilerne eller de biografiske skitser. Hvis nogle savnes, er det utilsigtet.

Et særligt problem fandt efterhånden en god løsning. Når jeg læste den almene litteratur om 2. Verdenskrig, stod der ingen steder, at den omtalte var baptist. Det var i hvert fald undtagelsen. Og når jeg arbejdede med baptistlitteraturen, var det en sjældenhed, at krigen blev nævnt. At finde det skæringspunkt, hvor krigshistorie og baptisthistorie matcher én og samme person, har været en udfordring. Denne opgave havde jeg aldrig løst uden stor hjælp fra to medarbejdere. Kurt Gjerrild, Tølløse menighed, har søgt informationer om baptister i aviser, folkeregistre, kirkebøger og mange andre online-arkiver. Lis Holm, Herlev menighed, har søgt de samme steder. Ofte søgte de om kap! Herudover har hun øst af Villiam Nielsens omfattende fortegnelse over danske baptisters data, der ved dødsfald løbende blev annonceret i Baptisternes Ugeblad. Lis Holm er langt fremme med at lægge denne fortegnelse ind i en database. Hjertelig tak til jer begge for et omfattende og grundigt research-arbejde.

Den hjælp, som Lis Holm og Kurt Gjerrild har præsteret, har gjort det muligt at dokumentere, at de, der kom på tale, vitterligt var baptister – og at netop disse baptister engagerede sig i 2. Verdenskrig, sådan som kilderne fortalte. Når arbejdet var gjort, har jeg fundet det oplysende at anføre fødsels-, dåbs- og dødsdage for historiens hovedpersoner på denne måde: *(født), ^(døbt) og +(død). Som ’baptist’ har jeg regnet alle, der blev døbt og tilsluttede sig en baptistmenighed. Som det fremgår, blev enkelte ikke døbt, men hvis de voksede op i et baptisthjem og ikke tilsluttede sig et andet trossamfund, har jeg – som normalt er – regnet dem som baptister.

Herudover glæder jeg mig over at takke endnu to medarbejdere, der har bidraget på hver sin måde. Det har været betryggende, at jeg fik hjælp af en medarbejder, der fagligt har arbejdet med 2. verdenskrigs historie. Tak til Sven Christensen, Herlev menighed, for gode forslag til forbedringer af Rammefortællingen. Ansvaret for design og opsætning af hjemmesiden har jeg været glad for at lægge i hænderne på Johannes Aakjær Steenbuch, Bornholms menighed. Tak for en flot web-løsning.

Til sidst skal der lyde en stor tak til Bodil. Tak for din store interesse for emnet, dit sproglige med- og modspil og tak for lån af dansklærerens kompetencer som korrekturlæser. Det har været en fornøjelse at dele dette projekt om vores fælles rødder i den danske baptisme – som så meget andet gennem livet.