Indledning

På 50-årsdagen for modstandsfolkenes store sejrsdag 29. august 1943 arrangerede Aktive Modstandsfolk med støtte fra mere end 70 grupper og organisationer en gigantisk folkefest med over 100.000 deltagere på Rådhuspladsen og på Femøren på Amager. Per Arnoldi skabte til den anledning det antifascistiske logo – ’Det knækkede hagekors’ – som vakte furore og var trækplaster på bl.a. Museum of Modern Art i New York. – Logoet er anvendt her med venlig tilladelse fra Per Arnoldi.

Dansk baptisme og tysk nazisme – en skitse af danske baptisters historie under 2. Verdenskrig

En invitation

Denne åbne skitse er en invitation til at skrive med på et kapitel af danske baptisters historie, der ikke tidligere er blevet beskrevet. Min fremstilling er netbaseret, fordi jeg véd, at der endnu er meget materiale, som vi mangler at få anvendt, inden vi har et optimalt afsluttet kapitel om dansk baptisthistorie i perioden 1930-1950. Derfor er mit ønske, at du læser med – og at du tager kontakt til mig, hvis du kender andre historier om emnet eller måske endda ligger inde med breve, dagbøger, erindringer eller andet om danske baptisters engagement under 2. Verdenskrig.

Som du vil opdage, betyder ’engagement’ ikke blot en indsats i modstandsbevægelsen. Nogle danske baptister var med her, mens andre udviste sympati for nazismen, ja blev medlem af nazistpartiet. Med ’engagement’ mener jeg derfor deltagelse på den ene eller anden måde i det politiske liv under 2. Verdenskrig i det opgør, der gik ned gennem vort folk og som også prægede vore menigheders liv. Denne invitation skal ikke være længere! Næste skridt er, at du kontakter mig. Herefter vil vi sammen bygge videre på denne første version af min skitse.

En information

I det følgende kan du finde tre tilgange til emnet. For det første møder du en sammenhængende historisk skitse af perioden 1930-1950. Denne tager udgangspunkt i det, som danske baptister i 1930’erne fortalte på tryk om optakten til krigen. Derpå følger et afsnit om krigens forløb og menighedslivet under krigen 1940-1945 – et afsnit, hvor de trykte kilder blev underlagt tysk censur. Jeg runder af med fortællingen om baptisternes indsats efter krigen i 1945-50, da verden igen åbnede sig, freden skulle sikres og Europa genopbygges. For det andet kan du læse en række menighedsprofiler, hvor jeg dykker ned i den enkelte menigheds historie under krigen. Her bliver livet konkret – og du vil møde menigheder, hvor modstandsfolk og nazister levede side om side. Hvor der ikke er tilstrækkeligt kildemateriale til en spændende menighedsprofil, vil du for det tredje finde biografier af nogle få baptister, hvor kilderne lægger op til det. Min fremstilling afrundes med overvejelser om, hvad der drev danske baptister – nogle mod nazismen, andre ind i modstandsbevægelsen, mens de fleste vel levede et stille liv bag nedrullede mørklægningsgardiner?

Bent Hylleberg.
Foto: Bent Lasse Hansen.

En henvisning

Min fremstilling bygger på litteratur, der er skrevet i samtiden. Hertil kommer senere erindringer, der vurderes på baggrund af de nævnte primære kilder. Jeg er mange medarbejdere en stor tak skyldig – uden jer ville denne skitse af dansk baptisme under 2. Verdenskrig ikke være blevet til. Om litteratur og medarbejdere i menighederne, se afslutningen.

Velkommen som læser og som medarbejder på en endnu bedre fremstilling. Du skal være velkommen til at kontakte mig på benthylleberg@outlook.dk

Tølløse, den 5. maj 2020 Bent Hylleberg