Litteratur og arkiver

Litteraturen er delt i to grupper. Først anfører jeg den litteratur, der handler om Baptistsamfundet og baptister i videre forstand. Derpå nævner jeg den litteratur, jeg har læst og evt. anvendt om 2. Verdenskrig. Til sidst nævnes de vigtigste af de arkiver, jeg har hentet mit materiale fra. Den specifikke litteratur, der er anvendt til menighedsprofilerne og de biografiske skitser, er anført under de respektive kapitler. Forkortelserne i parenteserne herunder korresponderer med dem, der er anvendt i billed- og brødteksterne.

Litteratur

Litteratur, der relaterer til baptisthistorien
 • Albert W. Wardin (Ed): Baptists Around the World, Broadman & Holman 1995 (AW)
 • Andrea Strübind, Die unfreie Freikirche. Der Bund der Baptistengemeinden im ‘Dritten Reich’, Neukirchener Verlag, 1991 (AS)
 • Baptisternes Højskole: Elevskrifter 1930-1950 (BH)
 • Baptisternes Aarbog 1930-1950 (ÅB)
 • Baptisternes Ugeblad 1930-1950 (BU)
 • Baptisternes Ungdomsblad 1930-1945 (UB)
 • Baptisternes Julehefte 1930-1950 (JUL)
 • Bent Hylleberg & Bjarne Møller Jørgensen: Et kirkesamfund bliver til, Føltveds Forlag 1989 (BH&BMJ)
 • Bernard Green: Tomorrow’s Man. A Biography of James Henry Rushbrooke, Didcot 1997 (Green 1997)
 • Bernard Green: Crossing the Boundaries. A History of the European Baptist Federation, Didcot 1999 (Green 1999)
 • Bernard Green: European Baptists and the Third Reich, Didcot, BHS 2008 (Green 2008)
 • Birgitte Bomholt & Inger Skov: Kaldet, Kahrius 2016 (Kaldet)
 • Bornholmeren: Interview med Bredahl Petersen, 03.09.1971 (Bornholmeren)
 • Dag over Danmark 1946-1950 (DoD)
 • Denzil G.M. Patrick: Christus Victor, The Report of the World Conference of Christian Youth, Geneva 1939 (Amsterdam)
 • Flemming Baungaard-Thomsen: Erindringer fra Kristuskirken, København 2018. Privateje (FB-T)
 • Hans Emming (et al): Urundibreve 1939-1945 (UrBr)
 • Henry Gjerrild & William Pedersen: Urundidage, København 1948 (Urundidage)
 • Jelle Horjus: The Union of Baptist Churches in the Netherlands and the Rise of Nazism, Trajecta 2018 (JH)
 • Jens Petersen-Ajbro: Erindringer, ca. 1998. Privateje (JP-A)
 • J.H. Rushbrooke (Ed): Fifth Baptist World Congress, Berlin 1934, London 1934 (Berlin 1934a)
 • J.H. Rushbrooke (ED): Fünften Baptisten-Welt-Kongress, Oncken Verlag 1934 (Berlin 1934b)
 • J.H. Rushbrooke (Ed): Sixth Baptist World Congress, Atlanta 1939, Atlanta 1939 (Atlanta 1939)
 • Johannes Aakjær Steenbuch: Kun Nåde – udvalgte tekster af P. Olsen, Apophasis 2016 (PO)
 • Johannes Nørgaard (et al): Baptisternes syvende Verdenskongres, København 1948 (BWA, DK)
 • Keith G. Jones: The European Baptist Federation 1950-2006, Paternoster 2009 (KGJ)
 • Knud Rønne Hansen: Burundi var bedst. Hans Emmings liv og tjeneste, Føltveds Forlag 1989 (KRH)
 • Købnerkirkens Månedsblad: Frikirke-Tidende 1940-45 (F-T)
 • Lone Møller-Hansen (et al): Vorherres yndling. Karl Heilesens liv og kunst, Føltveds Forlag 1998 (KH)
 • Mathias H. Eidberg: Baptistene i Norge under andre verdenskrig, Oslo 2007 (MHE)
 • Niels Anhøj: Midt i mylderet, Føltved Forlag 1992 (NA)
 • O. Grarup & K. Nørgaard: Korte Rids af Dr. J.H. Rushbrookes Liv og Virke, Dansk Baptist-Forlag 1947 (OG&KN)
 • Peder Nørgaard-Højen (et al): På enhedens vej, Forlaget Anis 1989 (PEV)
 • Ragnhild Andersen: Danske baptisters sygeplejeforbund, 40 år, København 1985 (DBS)
 • Richard V. Pierard (Ed): Baptists Together in Christ 1905-2005, BWA’s History, Alabama 2005 (RVP)
 • Sven Toldam: Polensbreve, 1947-48. Privateje (ST)
 • Søren Melkær: Dagbogsoptegnelser, 1945, Privateje (SM)
 • Walter O. Lewis: Seventh Baptist World Congress, Copenhagen 1947, London 1948 (BWA)
 • Yona Pusey: European Baptist Women’s Union. Our Story 1948-1998, Oakham 1998 (Pusey)
Litteratur, der relaterer til 2. Verdenskrig
 • Andreas Monrad Pedersen: Schalburgkorpset, Odense Universitetsforlag 2000 (AMP)
 • Arne Øland: Horeunger og helligdage – tyskerbørns beretninger, Schønberg 2001 (AØ)
 • Bo Bramsen: Blandt 100 gidsler i Horserød 1943, Aschehoug 1996 (BB)
 • Bo Lidegaard: Redningsmænd. Skandinaviske aktioner for at redde fanger fra tyske kz-lejre i krigens sidste år, Politikens Forlag 2015 (BL)
 • Bovrup-Kartoteket, Hele Landet, Forlaget af 1946, 2017 (Bovrup)
 • Carl Aage Redlich (et al): 19. September. 12 Politimænds Beretning om Opholdet i de tyske Koncentrationslejre, Samlerens Forlag 1945 (CAR)
 • Claus Bryld: Hvilken befrielse. Erindringer, Gyldendal 2008 (CB)
 • Ebbe Munck & Børge Outze (red): Danmarks Frihedskamp, Forlaget Binderup 1949 (EM&BO)
 • Ellen Levine: Den lange nat, Forlaget Carlsen 2002 (EL)
 • Erik Kjersgaard: Danmark under besættelsen, danskernes hverdagsliv 1940-45, Politiken 1995 (EK)
 • Erik Thostrup Jacobsen: Som om intet var hændt. Den danske Folkekirke under besættelsen, Odense Universitetsforlag 1991 (ETJ)
 • Frank Bøgh: 19. september. Da politiet blev taget, People’s Press 2014 (FB)
 • Frank Bøgh & Poul Rasmussen: De danske fanger i Buchenwald, People’s Press 2011 (FB&PR)
 • Gunilla Svensmark: Vi talte ikke om det, men vi vidste det. Sygeplejersker og sygepleje under besættelsen 1940-45, Dansk Sygeplejehistorisk Museum 2018 (GS)
 • Hans Kirchhoff (et al): Gads leksikon: Hvem var hvem 1940-1945, København 2005
 • Hans Kirchhoff (et al): Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940-45, København 2002
 • Hans Sode-Madsen: De hvide busser 1941-1945. Reddet fra Hitlers helvede. Lindhardt og Ringhof, 2015 (HS-M)
 • Henrik Havrehed: De tyske flygtninge i Danmark 1945-1949, Odense Universitetsforlag 1987 (HH)
 • Henrik Skov Kristensen: Straffelejren. Fårhus, landssvigerne og retsopgøret, Nyt Nordisk Forlag 2011 (HSK)
 • Ib Damgaard Petersen: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45, Frihedsmuseet 1990 (IDP)
 • Joakim Bundgaard Christensen (et al): Danmark besat, krig og hverdag 1940-45, Gyldendal 2009 (JBC)
 • John T. Lauridsen (et al): Over stregen – under besættelsen, Gyldendal 2007 (JTL)
 • Jørgen H. Barfod: Helvede har mange navne, Forlaget SAC 1969 (JHB)
 • Jørgen Hæstrup: Krig og besættelse. Odense 1940-1945, Odense Universitetsforlag 1979 (JH 1979).
 • Kaj Kjerulf-Jensen & Ernst Trier Mørch: Saadan kom de hjem fra tyske Koncentrationslejre, Munksgaards Forlag 1945 (KK-J&ETM)
 • Karl O. Christiansen: Mandlige Landssvigere i Danmark under Besættelsen, Gads Forlag 1950 (KOC)
 • Lars Larsen & Jens Pank Bjerregaard: Frikorps Danmark. Fortalt i billeder og andre historier, Forlaget Panko 2016 (LL&JPB)
 • Per Møller & Knud Secher: De danske Flygtninge i Sverige, Nordisk Forlag 1945 (PM&KS)
 • Per Stig Møller: Sommeren ’45. Fra overmod til mismod, Kristeligt Dagblads Forlag 2019 (PSM)
 • Pernille Pedersen: Vendsyssel under besættelsen, Forlaget Vrejlev 2017 (PP 2017)
 • Pernille Pedersen: Østjylland under besættelsen, Forlaget Vrejlev 2018 (PP 2018)
 • Pernille Pedersen: Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen, Forlaget Vrejlev 2019 (PP 2019)
 • Peter Hertel Rasmussen: Den danske tysklandsbrigade 1947-1958, Syddansk Universitetsforlag 2019 (PHR)
 • Peter Øvig Knudsen: Efter drabet. Beretninger om modstandsbevægelsens likvideringer, Gylling 2009 (PØK)
 • Poul Jung-Jensen: Da Danmark kaldte, Bremers Bog-Forlag 1945 (PJ-J)
 • Svend Bach: Om de tyske flygtninge i Danmark 1945-1949. Opgør med en myte, Varde 2017[?] (SB)
 • Svend Aage Mørkvig: Besættelsen 1940-45 – oplevet af en samtidig, Mørkvigs Forlag 2002 (SAM)
 • Viggo F. Møller: Seks Uger i Horserød, Gyldendal 1945 (VFM)
 • Vilhelm la Cour (et al): Danmark under Besættelsen I, II & III, Westermann 1945-1947 (WC)

Arkiver

Offentlige arkiver
 • Nationalmuseet: Modstandsdatabasen
 • Nationalmuseet: Frøslevlejrens fangekartotek
 • Den jødiske database: safe-haven.dk
 • Lokalhistoriske arkiver
Private arkiver
 • Baptisternes Skolers arkiv, Tølløse
 • BaptistKirkens arkiv, Tølløse: Arkivet befinder sig dels på Rigsarkivet, dels i Tølløse.
 • Menighedernes arkiver: Mange menigheder har afleveret deres arkiv til BaptistKirkens arkiv, Tølløse. Andre har deres eget arkiv. En fortegnelse herover kan ses i BaptistKirkens Håndbog, 2019
 • Fr. Bredahl Petersens arkiver findes tre steder: Købnerkirkens arkiv i Købnerkirken (PB, KK). To afdelinger i Rigsarkivet: BaptistKirkens arkiv (BP, RigsA) og Fr. Bredahl Petersens arkiv (FBP, arkiv).
 • Villiam Nielsen, Aalborg: Database på grundlag af annoncerede baptist-dødsfald (BU).